συμμάχομαι

συμμάχομαι
ΝΑ, και αττ.τ. ξυμμάχομαι Α [μάχομαι]
(αποθ.) μάχομαι μαζί με άλλους, συμπολεμώ
αρχ.
1. (με δοτ.) βοηθώ, συντρέχω («εἰ καὶ γυναῑκες συνεμάχοντο αὐτοῑς», Ξεν.)
2. είμαι με το μέρος κάποιου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • συμμαχούμενον — συμμάχομαι fight along with fut part mid masc acc sg (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with fut part mid neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with pres part mp masc acc sg (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυμμαχοίμην — συμμάχομαι fight along with fut opt mid 1st sg (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with pres opt mp 1st sg (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with pres opt mp 1st sg συμμαχέω to be an ally pres opt mp 1st sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυμμαχῇ — συμμάχομαι fight along with fut ind mid 2nd sg (attic epic ionic) συμμάχομαι fight along with pres subj mp 2nd sg (ionic) συμμάχομαι fight along with pres ind mp 2nd sg (ionic) συμμαχέω to be an ally pres subj mp 2nd sg συμμαχέω to be an ally… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συμμαχῇ — συμμάχομαι fight along with fut ind mid 2nd sg (attic epic ionic) συμμάχομαι fight along with pres subj mp 2nd sg (ionic) συμμάχομαι fight along with pres ind mp 2nd sg (ionic) συμμαχέω to be an ally pres subj mp 2nd sg συμμαχέω to be an ally… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυμμαχεῖ — συμμάχομαι fight along with fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) συμμαχέω to be an ally pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) συμμαχέω to be an ally pres ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυμμαχοῦνται — συμμάχομαι fight along with fut ind mid 3rd pl (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with pres ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic) συμμαχέω to be an ally pres ind mp 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συμμαχεσαμένων — συμμάχομαι fight along with aor part mid fem gen pl (epic ionic) συμμάχομαι fight along with aor part mid masc/neut gen pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συμμαχεῖ — συμμάχομαι fight along with fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) συμμάχομαι fight along with pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) συμμαχέω to be an ally pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) συμμαχέω to be an ally pres ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συμμαχεῖσθαι — συμμάχομαι fight along with fut inf mid (attic epic ionic) συμμάχομαι fight along with pres inf mp (attic epic ionic) συμμαχέω to be an ally pres inf mp (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συμμαχεῖται — συμμάχομαι fight along with fut ind mid 3rd sg (attic epic ionic) συμμάχομαι fight along with pres ind mp 3rd sg (attic epic ionic) συμμαχέω to be an ally pres ind mp 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”